43 000 Р  / 1  ед.

Операция имплантации импланта Nobelparollel CC